Doelgroep

De TalentenVlinder is geschikt voor groepen van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. De TalentenVlinder biedt deze kinderen speelse en uitdagende activiteiten waarmee ze actief en zelf ontdekkend bezig kunnen zijn. De activiteiten spelen in op de verschillende stadia van ontwikkeling waarin de kinderen zich bevinden.

De TalentenVlinder richt zich op alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar. De methode bevat thematische activiteiten die leerkrachten en medewerkers op een IKC (in de handleiding wordt gesproken over leerkrachten) kunnen uitvoeren in een grote groep, kleine groep of individueel. Elke activiteit bevat daarnaast gerichte aanwijzingen voor de verschillende leeftijdsgroepen. De TalentenVlinder kent een onderverdeling in drie leeftijdsgroepen: 0 t/m 4 jarigen, 4 t/m 8 jarigen en 8 t/m 12 jarigen. De groepsindeling is een richtlijn voor welke activiteiten voor kinderen geschikt zijn. Met de differentiatiemogelijkheden kan een opdracht worden uitgebreid en verdiept. De leerkrachten kunnen naar eigen inzicht de indeling flexibel toepassen.