Kindercoaching

Individueel of kleine groep kinderen van 2 t/m 12 jaar

Werkwijze

Alle lesmethodes zijn in samenwerking met Jeugdformaat samen gesteld. Door de feedback van hun schoolmaatschappelijk werkers zijn ze praktisch vormgegeven en getoetst in de praktijk. Het coachen van kinderen kost via de methodes weinig tot geen voorbereidingstijd.

In het lesboek staat een verhaal. Bij ieder hoofdstuk hoort een oefening die de kinderen helpt met hun probleem. Deze oefening is vormgegeven als een tip.

Na het krijgen van een tip kunnen de kinderen in hun werkboek de tip verder uitwerken en verwerken.

Het werkboek bevat tevens een samenvatting van het verhaal zodat het ook ouders inzicht geeft, waar hun kind mee bezig is. Zij kunnen hierdoor het kind beter ondersteunen in zijn of haar proces. Het werkboek dient ook als naslagwerk op een later tijdstip.

Begeleiding lesmethode en diverse trainingen

Voor het optimaal toepassen van de lesmethodes zijn trainingen noodzakelijk. Zo kunnen therapeuten, schoolmaatschappelijk werkers, IB-ers en leerkrachten het lesmateriaal op de juiste wijze aanbieden.

Een greep uit de trainingen:

  • Mindfulness voor kinderen
  • Faalangst reductie training
  • Emotionele ontwikkeling
  • Leren samenspelen
  • Omgaan met hoog gevoeligheid
  • Pesten
  • Kinderen met gescheiden ouders
  • Intuïtief werken met kinderen