Lesmethode

Talentontwikkeling, de 21e eeuwse vaardigheden en coaching

Voor wie is De TalentenVlinder?

De TalentenVlinder is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 2 t/m 12 jaar. Er wordt gewerkt met twee leerlijnen.

1 Een coachende leerlijn: Ik Kan Het Zelf!, voor het individuele kind of kleine groepen.
2 Een klassikale leerlijn: De Regenboog Talenten Collectie, voor grote groepen kinderen.

Met mooie verhalen en uitdagende activiteiten gaan kinderen actief en zelf ontdekkend aan de slag. Ze ontdekken, beleven en creëren. De doorlopende verhaallijnen sluiten aan bij de belevingswereld en het niveau van de kinderen. De lesboeken, werkboeken, prentenboeken en doe-boeken bieden leerkrachten in het onderwijs, medewerkers op IKC, VVE en kindercentra eenvoudig een gevarieerd programma met veel creatieve werkvormen. Kinderen ervaren dat ze trots mogen zijn op zichzelf en al hun talenten. Als een vlinder stijgen ze boven zichzelf uit.

De TalentenVlinder is een samenwerkingsverband tussen Jeugdfomaat, creatief therapeuten, leerkrachten, IB-ers en NLP-deskundigen.

Wat is de collectie: Ik kan het zelf!

Een collectie lesboeken en werkboeken, die het mogelijk maakt om kinderen op een speelde en effectieve manier te begeleiden bij diverse hulpvragen (bijvoorbeeld faalangst, hoog gevoeligheid en leren samenspelen). In het lesboek staat een verhaal. Bij ieder hoofdstuk hoort een oefening die de kinderen helpt met hun probleem. Deze oefening is vormgegeven als een tip. Na het krijgen van een tip kunnen de kinderen in hun werkboek de tip verder uitwerken en verwerken. Meer informatie over deze leerlijn vind je hier..

De regenboog talenten collectie

Een serie prenten en doe-boeken die de talentontwikkeling en 21e eeuwse vaardigheden stimuleert bij kinderen. Dit gebeurt in een sprookjesachtige sfeer, samen met de kinderen ga je op avontuur, op zoek naar de kleuren (talenten) van de regenboog. Bij elke kleur wordt op een originele manier een ontwikkelingsgebied geprikkeld (meervoudige intelligentie volgens Gardner)en worden kinderen uitgedaagd om samen een probleem op te lossen (2e eeuwse vaardigheden). Meer informatie over deze leerlijn vind je hier.

Lesmateriaal en tarieven

De TalentenVlinder heeft zelf uitgebreid lesmateriaal tot haar beschikking. Speciaal voor het basisonderwijs hebben we diverse pakketten samengesteld. Lees meer