Lesmethode

De TalentenVlinder biedt een aanvullend lesprogramma voor basisscholen, IKC en VVE om methodisch en doelgericht te werken aan de ontwikkeling van talenten en het stimuleren van de meervoudige intelligentie. Tevens wordt de samenwerking tussen kinderen gestimuleerd. Door gebruik te maken van elkaars talenten vullen kinderen elkaar aan en versterken elkaar. Kinderen leren op een speelse manier om wat voor anderen te betekenen. Bij het ontwikkelen van het programma is gebruik gemaakt van recente inzichten wat betreft de manier waarop je kinderen kunt stimuleren om hun talenten en interesses te ontdekken en te versterken.

Doelgroep

De TalentenVlinder is geschikt voor groepen van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. De TalentenVlinder biedt deze kinderen speelse en uitdagende activiteiten waarmee ze actief en zelf ontdekkend bezig kunnen zijn. De activiteiten spelen in op de verschillende stadia van ontwikkeling waarin de kinderen zich bevinden. Lees meer

De regenboog modules

De methode bevat minimaal 40 activiteiten die gekoppeld zijn aan de kleuren van de regenboog. Deze activiteiten zijn verdeeld in 8 modules met de kleuren van de regenboog. Iedere regenboogkleur is gekoppeld aan een ontwikkelingsgebied van de meervoudige intelligentie volgens Gardner. Bijvoorbeeld donkerrood is gekoppeld aan het Taal Talent en groen hoort bij het Natuur talent. Lees meer

Lesmateriaal en tarieven

De TalentenVlinder heeft zelf uitgebreid lesmateriaal tot haar beschikking. Speciaal voor het basisonderwijs hebben we diverse pakketten samengesteld. Lees meer

De methode van De TalentenVlinder heeft drie doelen

Eerste doel: De talenten van kinderen ontdekken en versterken. De kinderen worden trots op zichzelf, door dit gevoel van eigenwaarde zullen kinderen beter presteren op andere leergebieden. De vele creatieve werkvormen bieden kinderen de mogelijkheid om zichzelf beter te leren kennen en zichzelf te uiten. Het stimuleren van de zintuigen zorgt ervoor dat het concentratievermogen van de kinderen verbetert.

Tweede doel: De samenwerking tussen kinderen verbeteren. Kinderen leren elkaar respecteren om wie ze werkelijk zijn. Ze ervaren dat ze elkaar met hun talenten kunnen aanvullen en versterken.

Derde doel (optioneel): Dit is een maatschappelijk doel, namelijk de Clinic clowns. De kinderen leren dat gezondheid niet altijd vanzelfsprekend is. Door geld in te zamelen, bijvoorbeeld door de verkoop van zelfgemaakte kunstwerken of hapjes, leren de kinderen dat ze iets kunnen betekenen voor zieke kinderen. Scholen en instellingen worden in de gelegenheid gesteld geld in te zamelen voor de Clinic Clowns door middel van een feestelijke afsluitingsavond van dit project.