Interpersoonlijk Talent, Samenwerkings- en Drama Talent

Het Regenboogkind dat bij dit talent hoort is Dewi.

Kinderen met een Samenwerkings- en Drama Talent zijn in staat om gevoelens van andere kinderen te zien en te begrijpen. De reactie van het andere kind heeft invloed op de eigen ontwikkeling, de kinderen leren van elkaar. Ze werken graag samen en maken makkelijk contact, ze vinden het leuk om de verhalen van andere kinderen te horen. Ze helpen elkaar en komen voor elkaar op. Het organiseren van groepsactiviteiten vinden ze leuk.

Interpersoonlijk Talent, Samenwerkings- en Drama Talent 0 t/m 4 jarigen

Kinderen tussen de 0 en 4 jaar zijn zichzelf en de wereld aan het ontdekken. Veel met de kinderen praten is belangrijk tijdens de dagelijkse routine. Door middel van een poppenkastpop of een knuffel kunnen we de kinderen bewust maken van hun omgeving en de andere kinderen in de groep. Tijdens een eenvoudige drama-activiteit kunnen we dreumesen en peuters meenemen naar een fantasiewereld. Sommige kinderen vinden het leuk om zich te verkleden, in de poppenhoek spelen ze dagelijkse gebeurtenissen na. De dreumesen spelen nog veel naast elkaar de oudere peuters beginnen met samen spelen.

Interpersoonlijk Talent, Samenwerkings- en Drama Talent 4 t/m 8 jarigen

Kleuters zijn steeds meer in staat om samen te spelen en er ontstaan vriendschappen tussen kinderen. Soms hebben kinderen ook een fantasie vriendje. Geef kinderen die minder sociaalvaardig zijn begeleiding met het leggen van contacten in de groep. Op deze leeftijd verkleden kinderen zich, verdelen de rollen en zeggen wat ze gaan doen. Tijdens het toneelspel sturen ze niet alleen bij, maar verzinnen ze ook het verhaal. Het spel kan daardoor uren duren. Laat kinderen vooral vrij spelen en stuur niet teveel.

Het groepsgevoel is belangrijk voor oudere kinderen, vriendschappen worden steeds belangrijker. De omgang met leeftijdsgenoten en houding in de groep zijn bepalend voor het gedrag. Kinderen willen erbij horen en door leeftijdsgenootjes geaccepteerd worden. Daarnaast vergelijkt het kind zich vooral met anderen. Toneelspelen vinden veel kinderen leuk. Ze bedenken zelf een toneelstuk, dat ze na een paar keer oefenen voor de groep voordragen.

Interpersoonlijk Talent, samenwerkings- en Drama Talent 8 t/m 12 jarigen

Vriendschappen zijn voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar erg belangrijk. Kinderen willen bij de groep horen en passen zich daarom aan. Daarnaast ontwikkelen

kinderen ook een eigen mening en willen die ook uiten, dat is soms lastig in een groep. Zorg voor een gedifferentieerd aanbod van activiteiten waarbij verschillende talenten worden aangesproken. Zo zorg je ervoor dat er niemand buiten de boot valt en gepest wordt. Houd er rekening mee dat kinderen tussen de 10 en 12 jaar zelfstandiger worden, je bent minder sturend en op afstand aanwezig. Betrek hen bij het bedenken van groepsactiviteiten, zorg voor duidelijke regels en grenzen.

Was het eerst nog leuk om je te verkleden en voor een publiek op te treden, in deze leeftijdsperiode beginnen kinderen als snel iets gek te vinden, vooral als anderen naar hen kijken. Toch is het heel goed mogelijk om kinderen van deze leeftijd te betrekken bij drama-activiteiten.