Intrapersoonlijk Talent, Ken Jezelf Talent

Het Regenboog kind dat bij dit talent hoort is Roos.

Kinderen met een Ken Jezelf Talent beschikken over zelfkennis. Ze denken na over zichzelf en eigen handelen. Door het toepassen van zelfreflectie leren ze meer over zichzelf, ze weten wat hun zwakke en sterke punten zijn. Door het reflecteren op situaties en hun omgeving hebben ze behoefte aan diepgang en aan tijd om na te denken. Kinderen kunnen zelfs op jonge leeftijd met levensvraagstukken bezig zijn. Dit Talent kenmerkt zich door een hoge intelligentie. Deze kinderen houden zich graag op de achtergrond en soms lijkt het of ze in hun eigen wereldje leven. Ze denken goed na over wat ze willen. Kinderen met een Ken Jezelf Talent vinden het motiverend als er tijdens de les een beroep wordt gedaan op hun vermogen tot reflecteren.

Intrapersoonlijk Talent, Ken Jezelf Talent 0 t/m 4 jarigen

Kinderen van deze leeftijd zijn bezig om zichzelf en hun omgeving te ontdekken. Omdat de werkelijkheid en fantasie nog door elkaar lopen kun je nog niet spreken van liegen. Het zelfvertrouwen ontwikkelt zich in deze periode. De kinderen tonen vaak hun trots als ze iets geleerd hebben. “ik kan het zelf!” De jongste kinderen zijn nog niet altijd taalvaardig genoeg om hun emoties onder woorden te brengen. Daarom benoem je emoties die je waarneemt en zelf ervaart, bijvoorbeeld: “ik zie een lach, ben je blij?”

Intrapersoonlijk Talent, Ken Jezelf Talent 4 t/m 8 jarigen

Deze kinderen krijgen hun emoties steeds meer onder controle en kunnen zich beter verwoorden, ze zijn steeds minder impulsief. Ze kunnen zich inleven in een ander en staan meer open voor samenspel. Hierdoor kunnen al echte vriendschappen ontstaan. De groep wordt steeds belangrijker. Dit is ook de periode waarin kinderen naar school gaan. Kinderen die achter blijven op een bepaald ontwikkelingsgebied kunnen last krijgen van onzekerheid, omdat zij weten dat zij de lesstof niet zo goed beheersen als anderen. Deze kinderen kunnen wat extra begeleiding gebruiken om vaardigheden te oefenen zonder dat er verwachtingen aan vast zitten. Het zelfbeeld kun je ook versterken door het kind zijn talenten te laten ontdekken en versterken, door het kind tijd en ruimte te geven om hier mee bezig te zijn en het te laten ervaren wat het allemaal wel kan zal het zelfvertrouwen groeien.

Intrapersoonlijk Talent, Ken Jezelf Talent 8 t/m 12 jarigen

Kinderen tussen de 8 en 12 jaar worden steeds zelfstandiger. Ze nemen meer hun eigen verantwoording, maken zelf afspraken en regels en kunnen daardoor spelen zonder toezicht van een volwassene. Door gebruik te maken van hun zelfstandigheid kun je kinderen actief laten meedenken over het bijsturen van gedrag. Kinderen willen graag bij de groep horen en zijn gevoelig voor buitensluiten of pesten. Sommige kinderen zitten in de prepubertijd, dit kan leiden tot onzekerheid. Jongens en meisjes gaan anders op elkaar reageren.