Lichamelijke Kinesthetische intelligentie, Sport- en Spel Talent

Het Regenboogkind dat bij dit talent hoort is Tom.

Kinderen met een Sport- en Spel Talent bewegen graag en vinden het fijn om rond te lopen. Ze genieten van het uitvoeren van grove of fijne motorische activiteiten. Ze zijn zelfverzekerd en hebben geen last van angst of onzekerheid. Ze zijn graag actief bezig. Ze vinden het leuk om hun ervaringen te uiten door middel van beweging en mimiek. Werkvormen die ruimte geven voor beweging zijn belangrijk om kinderen met een Sport- en Spel Talent te stimuleren.

Lichamelijke, Kinesthetische intelligentie, Sport- en Spel Talent 0 t/m 4 jarigen

Dreumesen en peuters zijn bezig om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. Kenmerkend voor de ontwikkeling van dreumesen en peuters is het herhalen en het oefenen. Dit herhalen van spel geeft kinderen veiligheid en houvast en zo zullen ze situaties steeds beter herkennen en eigen maken. Zo groeit het zelfvertrouwen en willen de kinderen nieuwe activiteiten leren. Oudere peuters willen laten zien wat ze kunnen en gedaan hebben. De spanningsboog is kort daarom zal een spel niet lang duren en wordt er veel gewisseld van activiteiten. Regels, structuur en herhaling zijn belangrijk.

Lichamelijke, Kinesthetische intelligentie, Sport- en Spel Talent 4 t/m 8 jarigen

Kleuters met een Sport- en Spel Talent spelen graag symbolisch spel: het doen alsof. Hierin verwerken de kinderen hun dagelijkse ervaringen. Herhaling van een activiteit wordt nog steeds als prettig ervaren. Oudere kleuters willen dan ook vooral laten zien wat ze kunnen en gedaan hebben. Het spel in deze periode is kortdurend en er wordt veel gewisseld. Regels, structuur en herhaling zijn belangrijk. Bij kinderen vanaf 6 jaar verschuift het spel van symbolisch spel naar spel met regels. Kinderen spelen gecompliceerde rollen en kunnen het spel langer volhouden. Het spel wordt moeilijker en competitiespel vinden ze leuk. Betrek de kinderen bij het bedenken van activiteiten en zorg voor divers sport- en spelmateriaal. Samenspel wordt belangrijker waardoor er gespeeld wordt met meer regels. Kinderen vinden het leuk om deze regels zelf te bedenken.

Lichamelijke, Kinesthetische intelligentie, Sport- en spel Talent 8 t/m 12 jarigen

Bij stimuleren van het Sport- en Spel Talent van kinderen vanaf 8 jaar hebben de kinderen zelf een actieve rol en is er veel kind inspraak, ze kiezen zelf een

spelactiviteit uit. Laat het de kinderen weten dat je open staat voor hun ideeën. Kinderen vormen zelf groepjes op basis van gezamenlijke interesses. Laat kinderen ook binnen een activiteit zelf hun rol bepalen. Zorg voor divers sport- en spelmateriaal.