taaltalent

Linguïstisch Talent, taal talent

Het Regenboogkind dat bij dit talent hoort is Bart

Kinderen die een Taal Talent hebben vinden het leuk om te lezen en te schrijven, ook het maken van verhalen en gedichtjes vinden ze fijn om te doen. Ze houden van woordgrapjes en ze kunnen vaak de dubbele betekenis zien van een woord in de context. Zij denken ook in woorden. Soms is een opdracht non-verbaal, maar speelt taal een rol bij de nabespreking bijvoorbeeld bij het evalueren van een schilderopdracht. Taalvaardigheid heeft betrekking op het leren van woorden en zinnen en de betekenis ervan. Het is belangrijk dat het kind woorden en zinnen begrijpt en de woorden en zinnen ook zelf gebruikt. Door te praten over wat de kinderen ervaren en doen leren ze dat woorden betekenis hebben. Dit noemen we de woordenschat ontwikkeling. Hoe ouder het kind wordt hoe groter de woordenschat is.

Linguïstisch Talent, Taal Talent 0 t/m 4 jarigen

Deze kinderen zijn nog volop bezig met hun taalontwikkeling. Zij zijn nog bezig hun woordenschat op te bouwen. Dat zijn de woorden die het meest gebruikt worden in de dagelijkse taal. Zij maken nog steeds fouten bij het vormen van hun woorden en zinnen. Zij kunnen nog niet lezen en zijn daarom voor hun taalontwikkeling afhankelijk van de mondelinge taal van anderen. Je kunt de kinderen helpen door veel met ze te praten, tijdens spel maar ook tijdens rustmomenten. Bijvoorbeeld tijdens het opruimen is het goed om aldoor te benoemen wat je doet, wat de kinderen doen, wat je in je handen hebt.

Linguïstisch Talent, Taal Talent 4 t/m 8  jarigen

Op deze leeftijd leren kinderen zelf lezen en schrijven. Een kleuter kan erg trots zijn als hij zelf zijn naam kan schrijven. Het herkennen van letters en korte woorden is een goede oefening voor de ontwikkeling van hun taal. Als kinderen eenmaal goed kunnen lezen, leren ze veel nieuwe woorden en uitdrukkingen. In de periode tussen 4 en 8 jaar zijn de basiswoordenschat en het zelfstandig lezen nog in ontwikkeling. kinderen genieten van lezen als het ongedwongen gaat.

Linguïstisch Talent, Taal Talent 8 t/m 12  jarigen

Kinderen van deze leeftijd kunnen meestal goed zelfstandig lezen. Hun basis woordenschat is al redelijk groot, ruim 500 woorden. Ze leren nieuwe woorden uit informatieve boeken en films, verhalen en tijdschriften. Naast gewone gesprekken, want dat blijft belangrijk, kun je voor hen ook meer uitdagende praat-activiteiten organiseren, zoals vertellen of presenteren.