rekentalent

Logisch-mathematisch Talent, reken talent

Het Regenboogkind dat bij dit talent hoort is Robin

Kinderen met een Reken Talent kunnen snel en goed rekenen. Ze hebben snel ergens een oplossing voor, dit komt omdat ze logisch en analytisch denken. Soms vinden kinderen het leuk als er tijdens de les een beroep op hun talent wordt gedaan.

Ontluikende gecijferdheid

In de activiteiten waarin aandacht wordt besteed aan ontluikende gecijferdheid maken de kinderen kennis met de cijfers en met tellen. Er worden door middel van  activiteitenkaarten sommen en cijfer rijen aangeboden.

Logisch-mathematisch Talent, Reken Talent (lichtrood) 0 t/m 4  jarigen

Nadenken, redeneren, problemen oplossen, rekenen dit zijn allemaal aspecten van de Logisch-mathematische ontwikkeling. Jonge kinderen denken vooral concreet, vanuit hun eigen ervaringen en zintuiglijke waarneming. 

Logisch-mathematisch Talent, Reken Talent (lichtrood) 4 t/m 8  jarigen

Bij deze leeftijdsfase neemt het geheugen en het concentratie vermogen van kinderen sterk toe. De activiteiten kunnen daarom wat moeilijker zijn. Nadenken, redeneren, problemen oplossen, rekenen zijn allemaal aspecten van de Logisch-mathematische ontwikkeling. Jonge kinderen denken vooral concreet, vanuit hun eigen ervaringen en zintuiglijke waarneming.

Logisch-mathematisch Talent, Reken talent (lichtrood) 8 t/m 12  jarigen

Kinderen van deze leeftijd vinden het leuk om zelfstandig een opdracht uit te voeren waarbij ze informatie opzoeken en verwerken.