Muzikaal-ritmisch Talent, Muziek Talent

De twee Regenboogkinderen die bij dit talent horen zijn Frederieke en Gerard.

Kinderen die een Muziek Talent hebben, maken graag zelf muziek en leren snel melodietjes. Hun gevoel voor ritme is sterk. Ze gebruiken vaak rijmpjes en ezelsbruggetjes om dingen te onthouden. Deze kinderen reageren sterk op geluiden en muziek.

Muzikaal ritmisch Talent, Muziek Talent, 0 t/m 4 jarigen

Dreumesen en peuters leren om te luisteren naar muziek. Ze bewegen en dansen op muziek en maken kennis met muziekinstrumenten. Blijf dicht bij de beleving van de kinderen en laat ze bewust luisteren naar geluiden en klanken die dicht bij hun dagelijkse beleving horen.

Muzikaal ritmisch Talent, Muziek Talent 4 t/m 8 jarigen

Kleuters worden gestimuleerd in hun Muziek Talent door nog dicht bij hen zelf en hun dagelijkse beleving te blijven. Bij de oudere kinderen wordt het Muziek Talent gestimuleerd door ze op muziekinstrumenten te laten spelen. Ze leren het verschil in hoge en lage tonen en zingen liedjes op thema of playbacken.

Muzikaal ritmisch Talent, Muziek Talent 8 t/m 12 jarigen

Het Muziek Talent, bij kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar, wordt gestimuleerd door ze meer vrijheid en ruimte te geven waardoor ze zelfstandig met muziek bezig kunnen zijn.