Visueel ruimtelijk Talent, Creatief Talent

Het Regenboogkind dat bij dit talent hoort is Maartje.

Kinderen die een Creatief Talent hebben beschikken over het vermogen om te ervaren en te creëren. Dit talent kenmerkt zich vaak door te denken in beelden. Dat beeld kan worden opgeroepen met behulp van taal, afbeeldingen of foto’s.

Creatief Talent bij kinderen wordt gekenmerkt door: graag tekenen, boetseren en knutselen.  Ze gebruiken daarbij hun gevoel voor kleur, vorm en verhoudingen. Ze begrijpen de uitleg van een activiteit beter als deze ondersteund wordt met afbeeldingen.

Visueel ruimtelijk Talent, Creatief Talent 0 t/m 4 jarigen

Creatief Talent bij kinderen kenmerkt zich door het creëren van iets nieuws. Dreumesen en peuters kennen nog geen vaste manieren en veel van wat ze doen is nieuw. Ze zijn dus vrij in het uiten van hun creativiteit. Op deze leeftijd begint de tekenontwikkeling door het krassen op papier en later door het tekenen van kopvoeters. De kinderen gebruiken steeds meer alle ruimte op het papier. Veel kinderen vinden het fijn om onder begeleiding een nieuwe vorm van creativiteit uit te proberen. Hierdoor leer je het kind beter kennen en krijg je een band met hem of haar. Het kind leert een ander te vertrouwen. Het kind leert nieuwe creatieve materialen ontdekken en gebruiken. Bij de begeleiding van kinderen in hun creatieve ontwikkeling denken we niet in termen als goed of fout.

Visueel ruimtelijk Talent, Creatief Talent 4 t/m 8 jarigen

De fijne motoriek van kleuters is verder ontwikkeld daardoor  werken ze makkelijker met een potlood, een krijtje of een penseel. Door het ontstaan van het groepsbesef worden ze zich meer bewust van anderen en kijken ze kritischer naar zichzelf en hun werk. Geef de kinderen de tijd en de ruimte om met veel creatieve werkvormen in aanraking te komen waardoor ze hun talenten kunnen ontdekken en versterken. Hierbij zal hun materiaalkennis verder ontwikkelen. Kinderen die perfectionistisch zijn kunnen moeite hebben om zich creatief te uiten en hebben hiervoor extra begeleiding nodig waarbij ze leren dat een creatief werkstuk niet perfect hoeft te zijn. Let bij de begeleiding extra op een positief gevoel over het werkstuk waardoor het zelfbeeld van het kind versterkt wordt. Zelfvertrouwen is belangrijk bij creativiteit. Kinderen met een gezond gevoel van eigenwaarde durven zich op creatief gebied ook beter te uiten. Ze hebben een eigen mening en zullen niet zo snel het werk van een ander kind kopiëren. Door kinderen bewust te maken van het feit dat het plezier van het bezig zijn belangrijker is dan het resultaat, zorgt ervoor dat kinderen ontspannen met creativiteit bezig kunnen zijn en makkelijker nieuwe dingen uitproberen.

Visueel ruimtelijk Talent, Creatief Talent 8 t/m 12 jarigen

Kinderen van deze leeftijd vinden al snel iets gek, vooral als iedereen naar ze kijkt. Dit komt omdat ze in de prepubertijd zitten. Lichamelijk geestelijk bewustzijn staat centraal, ze vormen een eigen mening. Voor deze kinderen is het belangrijk dat ze hier de ruimte voor krijgen om deze ervaringen creatief te uiten. Het ontdekken van nieuwe materialen en technieken die meer vaardigheid vragen sluit goed aan bij deze leeftijdsgroep.