Over de TalentenVlinder

De TalentenVlinder staat voor creativiteit op een vernieuwende manier. Bij De TalentenVlinder worden workshops aangeboden met behulp van de regenboogkleuren. Verschillende talenten worden aan een kleur gekoppeld. Verdere uitleg hierover in het hoofdstuk over de kleuren schema’s van De TalentenVlinder.

Verschillende vormen van creativiteit worden met elkaar verbonden en versterken zo elkaar. Denk hierbij aan het vertellen van een verhaal en dit daarna als basis voor een toneelstuk gebruiken of er een schilderij over maken. Zo zijn er uiteraard veel meer combinaties mogelijk.

Op deze manier ontstaat er een nieuwe vorm van creatief bezig zijn die kinderen stimuleert in hun meervoudige intelligentie (volgens Howard Gardner). De TalentenVlinder laat kinderen kennis maken met materialen zoals speksteen, acrylverf en diverse andere natuurlijke materialen. Poppenkast- en/of toneelvoorstellingen kunnen ook plaatsvinden. We sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen zodat het kind beter bereikt wordt. Hierdoor komt de gegeven informatie beter over en wordt deze snel eigen gemaakt. Kinderen leren zo hun talenten en interesses ontdekken en versterken. Tegelijkertijd ontwikkelen ze een eigen authenticiteit.

Het thema loopt als een rode draad door de methode heen en is er veel ruimte voor communicatie over en weer met de kinderen. Er wordt ingespeeld op het moment en er is ruimte voor spontaniteit.

Kinderen zijn interactief betrokken bij het verhaal, toneelstuk of poppenkast. Ze hebben hun eigen inbreng en kunnen meedenken. Dit zorgt ervoor dat ze ook erg betrokken zijn bij de activiteit. Tevens zorgt dit er voor dat er maatwerk is en dat de methode altijd past bij het moment en wat het kind of de groep vraagt. De TalentenVlinder voorziet zo in verschillende thema gerelateerde activiteiten. Activiteiten gebaseerd op de verschillende kleuren van de regenboog die de talenten van kinderen en de samenwerking stimuleren. (zie kleuren schema). Kinderen kunnen creatief, sportief, muzikaal of verbaal bezig zijn of ze werken met drama, poppenkast en toneel. Een ding staat bij De TalentenVlinder echter voorop: er wordt met plezier gewerkt. Het resultaat is van minder belang. Dit zorgt ervoor dat kinderen puur van het moment genieten.