De TalentenVlinder

 Talentontwikkeling en Kindercoaching
 

Methodes voor coaching


Clowntje Kriebel wil wat anders

Emotionele ontwikkeling

Niveau: 2 t/m 8-jarigen
Duur: 10 weken
Aantal deelnemers: max. 8 

Doelen: emoties herkennen en verwoorden

De methode bestaat uit: 1 prenten-knieboek, 1 werkboek per kind, 1 activiteitenboek, emotie pictogrammen, praatplaten A3-formaat.

In 7 bijeenkomsten leren kinderen van 2 t/m 8 jaar hun basisemoties beter herkennen en verwoorden.

Resultaten: 

 • Kunnen omgaan met verschillende emoties.
 • Versterken empathische vermogens.
 • Meer balans.
 • Beter zelfbeeld.


Clowntje Kriebel heeft het druk
Mindfulness voor kinderen

Niveau: 6 t/m 12-jarigen
Duur: 10 weken
Aantal deelnemers: max. 8                                                                                                                                
Doelen: meer kunnen ontspannen, verbeteren zelfbeeld

Deze methode bestaat uit: 1 lesboek en 1 werkboek per kind

In 10 bijeenkomsten maken de kinderen van 6 t/m 12 jaar kennis met mindfulness.

Resultaten: 

 • Om kunnen gaan met stress.
 • Meer zelfvertrouwen.
 • Betere concentratie.
 • Om kunnen gaan met piekergedachten.
 • Zichzelf een peptalk geven en daardoor zichzelf kunnen ondersteunen.

Kaarten van Clowntje Kriebel:

 • Peptalk kaartenset
 • Complimenten kaartenset


Hoe Anemoon haar zelfvertrouwen terugvond 

Faalangst reductie-training

Niveau: 4 t/m 12-jarigen
Duur: 10 weken
Aantal deelnemers:
Doelen: leren omgaan met faalangst

Deze methode bestaat uit: 1 lesboek, 1 werkboek per kind en een set zeedier-kracht kaarten

In 10 bijeenkomsten leren kinderen omgaan met faalangst, negatieve gedachten en onzekerheid.

Resultaten: 

 • Beter zelfbeeld.
 • Vertrouwen in eigen kunnen.
 • Grenzen aan geven en grenzen accepteren.
 • Ervaren dat ze goed zijn zoals ze zijn.
 • Zich bewust zijn van hun negatieve gedachten. 
 • Zichzelf een peptalk kunnen geven.

 

Clowntje Kriebel leert samenspelen

Niveau: 3 t/m 8-jarigen
Duur: 10 weken
Aantal deelnemers:
Doelen: stimuleren samenspel

Deze methode bestaat uit: 1 lesboek en 1 werkboek per kind

In 14 bijeenkomsten leren kinderen om beter samen te spelen.

Resultaten: 

 • Beter zelfbeeld.
 • Grenzen aangeven.
 • Afspraken maken.
 • Initiatief nemen tot contact.
 • Compromis sluiten.
 • Ruzie zelf oplossen.

 

Clowntje Kriebel ontdekt zijn zintuigen 

Zintuigelijke ontwikkeling

Niveau: 2 t/m 12-jarigen
Duur: 2 weken per zintuigboek 

Aantal deelnemers: Max. 8

Doelen: stimuleren zintuiglijke ontwikkeling

Deze methode bestaat uit een prenten-knieboek met 5 verhalen, 5 Doe-boeken met activiteiten, 1 set zintuig pictogrammen

In het prentenboek staan 5 leuke verhalen over Clowntje Kriebel. Samen met Vlinder gaat hij op avontuur om zijn zintuigen te ontdekken. Al snel leert Clowntje Kriebel wat hij allemaal kan: Ruiken, voelen, zien, horen en proeven. Bij deze methode horen 5 Doe-boeken, per Doe-boek wordt er een bepaald zintuig behandeld.

Resultaten:

 • Bewust worden van zintuigen.
 • Beter in contact met jezelf.
 • Verbetering concentratie.
 • Geluiden herkennen.
 • Geconcentreerd luisteren.
 • Verschillende geuren herkennen. 
 • Geur en herinnering koppelen.
 • Structuren en vormen voelen en herkennen.
 • Het verschil tussen warm en koud ervaren.
 • Smaken herkennen. 
 • Ontdekken wat lekker en vies is.
 •  Vormen en kleuren herkennen.


Relax, chil en ontwikkel met Lotus en George

SoVa training voor (pre)pubers

Niveau: 10 t/m 16-jarigen                                                                                                                                    Duur: 11 weken                                                                                                                                                  Aantal deelnemers: Max. 10                                                                                                                             Doelen: stimuleren sociale vaardigheden, omgaan met emoties en gedachten,                                                    leren ontspannen, omdenken, beter zelfbeeld.

Deze methode bestaat uit: 1 lesboek, set pictogrammen, set peptalk kaarten

Lotus en George hebben een hechte vriendschap; ze steunen elkaar door dik en dun. George geeft in deze methode tips voor (pre) pubers. Lotus legt de activiteiten en yoga-oefeningen uit. Zo leren ze meer over zichzelf, hun gedachten en emoties. Pubers worden zich meer bewust van hun kwaliteiten en talenten en daardoor stijgt hun zelfbeeld. Door bewust te worden van negatieve gedachten en patronen en deze te doorbreken met een peptalk stimuleert dit het zelfregulerend vermogen. Kinderen gaan met zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet.

De kerndoelen van de SLO en de vaardigheden uit de 21e eeuw zijn verwerkt in deze methode.

Resultaten van de kinderen:

 • Zijn zich bewust van hun talenten en kwaliteiten en hebben hierdoor een gezond zelfbeeld.
 • Hebben vertrouwen in eigen kunnen en mogelijkheden. 
 • Zijn zich bewust van hun negatieve gedachten en kunnen zichzelf een peptalk geven. Hierdoor ondersteunen ze zichzelf op een positieve manier.
 • Kunnen hun grenzen aangeven en respecteren de grenzen van anderen. 
 • Ervaren dat ze goed zijn zoals ze zijn en hebben respect voor hun authenticiteit.
 • Beter omgaan met pieker-gedachten. 
 • Herkennen van eigen emoties en gedachten en hier op een fijne manier mee om leren gaan. 
 • Een betere concentratie door de aangereikte handvaten.