De TalentenVlinder

 Talentontwikkeling en Kindercoaching
 

Voor wie is De TalentenVlinder?

De TalentenVlinder heeft diverse methodes voor kinderen van 2 tot 16 jaar. Door de differentiaties op verschillende leeftijd niveaus is er een doorlopend leerlijn.


Met mooie verhalen en uitdagende activiteiten gaan kinderen actief en zelf ontdekkend aan de slag. 

Ze ontdekken, verwonderen, leren en creëren. De doorlopende verhaallijnen sluiten aan bij de belevingswereld en het niveau van de kinderen. De lesboeken, werkboeken, prentenboeken en doe-boeken bieden leerkrachten in het onderwijs, medewerkers op IKC, VVE en kindercentra eenvoudig een gevarieerd programma met veel creatieve werkvormen. Kinderen ervaren dat ze trots mogen zijn op zichzelf en al hun talenten.

Als een vlinder stijgen ze boven zichzelf uit.

De TalentenVlinder is een samenwerkingsverband tussen Jeugdfomaat, creatief therapeuten, leerkrachten, IB-ers en NLP-deskundigen.


De twee leerlijnen

1 Een coachende leerlijn: 

Ik Kan Het Zelf!

Voor het individuele kind of kleine groepen

2 Een klassikale leerlijn: 

De Regenboog Talenten Collectie

Voor grote groepen kinderen1. De coachende leerlijn: Ik Kan Het Zelf!

Bij het coachen van kinderen sluit ik vooral aan bij wat kinderen vertellen over hun innerlijke wereld. Dit kan met of zonder woorden. Door middel van tekenen, schilderen, spel- en natuur activiteiten wordt er zichtbaar wat er speelt en hoe het kind zich voelt. Het wordt duidelijk wat er nodig is om weer in balans te komen. Creativiteit, visualisaties, beweging en ontspanning helpen het kind om het contact met zichzelf te herstellen en te behouden. Deze manier van werken en de eigen wijsheid van het kind zet ik in om samen tot oplossingen te komen. Doordat diverse hulpvragen meer voorkomen zijn er in samenwerking met Jeugdformaat methodes ontwikkeld die kinderen heel efficiënt kunnen helpen. Meer informatie vind je onder de knop Boeken kindercoaching.

Wat doet de leerlijn: Ik Kan Het Zelf!?

  • Kinderen komen in hun kracht te staan. Dit bevordert het zelfbeeld en versterkt het zelfvertrouwen. 
  • Kinderen kunnen uiteindelijk beter met hun emoties en (pieker)gedachten omgaan. 
  • Ze geven hun grenzen aan en accepteren de grenzen van anderen. 
  • Ze gaan hierdoor beter samen spelen en samenwerken. 
info kindercoaching


Boeken kindercoaching


Trainingen en lesdagen


naar de webshop

2. Een klassikale leerlijn:
 De Regenboog
Talenten Collectie?

 

 

 


 

Aan de hand van zelfgeschreven en geïllustreerde prentenboeken en Doe-boeken is het voor leerkrachten, IB-ers en pedagogisch medewerkers mogelijk om talentontwikkeling (meervoudige intelligentie volgens Gardner) bij kinderen te stimuleren. Door te differentiëren op leeftijdsniveau is er sprake van een doorlopende leerlijn.
Om de diverse methodes meer kracht bij te zetten zijn er talentenkisten ontwikkeld, met kinderkostuums en spelmateriaal.
De Regenboog Collectie stimuleert talentontwikkeling en de 21e eeuwse vaardigheden, in een ongedwongen sfeer. Samen met de kinderen gaan leerkrachten op avontuur, op zoek naar de kleuren (talenten) van de regenboog.Wat doet De Regenboog Talenten Collectie?

Prachtig om te zien dat kinderen spelenderwijs hun kwaliteit én dat van klasgenootjes ontdekken! Vol trots en met meer zelfvertrouwen presteren kinderen ook beter op andere leergebieden. Door de vele creatieve werkvormen leren kinderen zich beter kennen en zichzelf beter te uiten.

Het creatief en kritisch denken en handelen wordt gestimuleerd. Ook bevordert de methode een betere samenwerking en communicatie tussen kinderen. Kinderen leren elkaar respecteren om wie ze werkelijk zijn en ervaren dat ze elkaar via hun talenten kunnen aanvullen en versterken. Ze leren dat ze samen in staat zijn om problemen op te lossen (probleemoplossend vermogen).

 


Boeken voor alle leeftijden


Boeken peuters en kleuters


naar de webshop 

Ieder kind is bijzonder
en samen maken we een wonder!


 


Doel 1: 

Zelfvertrouwen

De talenten en de 21e eeuwse vaardigheden van kinderen ontdekken en versterken. 

De kinderen worden trots op zichzelf. De kinderen ervaren dat ze er mogen zijn. 

Door dit nieuwe gevoel van eigenwaarde zullen kinderen beter presteren, op andere leergebieden.


Doel 2: 

Samenwerken

De samenwerking tussen kinderen verbeteren (vaardigheid 21e eeuw). 

Kinderen leren elkaar te respecteren om wie ze werkelijk zijn. 

Ze ervaren, dat ze elkaar met hun talenten kunnen aanvullen en versterken.


Doel 3: 

Een maatschappelijk doel

Dit is een maatschappelijk doel (optioneel): De CliniClowns willen wij van harte aanbevelen. De kinderen leren dat gezondheid niet altijd vanzelfsprekend is. Door geld in te zamelen, bijvoorbeeld door de verkoop van zelfgemaakte kunstwerken of hapjes, leren de kinderen dat ze iets kunnen betekenen voor zieke kinderen. 


Wie is De TalentenVlinder?


Mijn naam is Nicolle Bogers, creatief kindertherapeut en oprichtster van De TalentenVlinder, vernoemd naar mijn eerste boek. In de loop van de jaren heb ik veel ervaring opgedaan in het begeleiden en coachen van kinderen.

De resultaten bij de kinderen hebben mij aangespoord om deze mijn methoden in boekvorm uit te brengen, zodat er meer kinderen profijt van kunnen hebben.


Tijdens het ontwikkelen van de methoden is er een vruchtbaar samenwerkingsverband ontstaan met: Jeugdformaat, leerkrachten, IB-ers en NLP-deskundigen. Vol trots kunnen we stellen dat er twee leerlijnen ontwikkeld zijn.
De hoofdelementen van deze methode bestaan uit: prentenboeken, doeboeken, lesboeken en werkboeken. De uniekheid wordt benadrukt door de eigen illustraties en teksten. Hierdoor ontstaat een logische, educatieve samenhang.

 

Op basis van de vele sessies met kinderen kan ik bevestigen en beloven, dat de kinderen als het ware in de geschetste sprookjeswereld stappen. De persoonlijke aandachtsgebieden worden spelenderwijs en interactief behandeld. Eventueel met ondersteuning van zelfgemaakte kostuums, poppenkastpoppen en houten spelmateriaal in op onze locatie. 

In Hooge Zwaluwe is hiervoor een accommodatie ontwikkeld om de diverse facetten van de talentontwikkeling en coaching “handen en voeten” te geven. Kinderen kunnen individueel of als groep actief aan de slag met spellen, poppenkast of bijvoorbeeld schilderen om hun talenten verder te ontwikkelen, meer zelfvertrouwen te krijgen en zichzelf beter te uiten.
Uiteindelijk zullen alle kinderen na De TalentenVlinder ervaren, dat ze er mogen zijn, talenten hebben en die als zodanig kunnen ontwikkelen. In groepsverband zorgen de coöperatieve werkvormen voor een stimulerende samenwerking.


Een inspirerende groet,

Nicolle Bogers

Creatief kindertherapeut, schrijfster en kunstenares


Dag kleine vlinder, waar ga je naar toe? 

Ben je het fladderen nog niet moe?

Je bent op zoek naar alle kleuren van de regenboog.

  Je vliegt daarbij van laag naar hemelhoog. 

 Op zoek naar talenten, voor groot en klein.

  Je ontdekt prachtige dingen, dat is reuzefijn! 

 Kinderen zijn als vlinders, dat mag je best geloven.

 Vol trots van wat ze kunnen, stijgen ze ver naar boven 

 met schilderen, muziek, dans, natuur en sport of spel.

Als kinderen hun talentkleur kiezen, dan komen ze er wel.


Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!


De TalentenVlinder

Spoorstraat 32

4927 AX Hooge Zwaluwe                                                                                                                                 

Nederland 


06-13727823

info@talentenvlinder.nl

www.talentenvlinder.nl