De TalentenVlinder

 Talentontwikkeling en Kindercoaching
 

Lesdagen en lesmateriaal 

Lesdagen en trainingen voor leerkrachten, therapeuten en pedagogisch medewerkers.

Op onze landelijke locatie, bij Het Jaren 50 Dorp, geven wij trainingen en lesdagen die noodzakelijk zijn om te werken met het lesmateriaal van De TalentenVlinder. De trainingen en lesdagen starten in het Revue theater waar je duidelijke uitleg krijgt over de inhoud van de lesmethode. De lunch wordt verzorgd in Het Kleine Café of buiten in de boomgaard. Om alle tips goed eigen te maken wordt er veel gewerkt in het Atelier, zodat je alle handvaten en tips zelf ervaren hebt voor je ze doorgeeft aan kinderen. De dag wordt afgesloten in Het Kleine Café. 

 • Schermafbeelding 2019-07-09 om 09.05.43_2
 • 20190513_113912_resized_1
 • 20190517_124045_resized
 • 20190708_192038_resized
 • 20190513_113108_resized
 • 20180430_130205_resized kopie 2


Werkwijze

Alle lesmethodes zijn in samenwerking met Jeugdformaat samengesteld.  Door de feedback van hun schoolmaatschappelijk werkers zijn ze praktisch vormgegeven en getoetst in de praktijk. Het coachen van kinderen kost via de methodes weinig tot geen voorbereidingstijd. 

In het lesboek staat een verhaal. Bij ieder hoofdstuk hoort een oefening die de kinderen helpt met hun probleem. Deze oefening is vormgegeven als een tip.

Na het krijgen van een tip kunnen de kinderen in hun werkboek de tip verder uitwerken en verwerken.

Het werkboek bevat tevens een samenvatting van het verhaal zodat het ook ouders inzicht geeft, waar hun kind mee bezig is. Zij kunnen hierdoor het kind beter ondersteunen in zijn of haar proces. 

Het werkboek dient ook als naslagwerk op een later tijdstip.


Onder de knop vind je meer informatie over: 

 •  De Mindfulness training
 • De Faalangst-reductie training
 • De Emotionele ontwikkeling
 • De methode om te leren samen spelen
 • De SoVa training voor (pre)pubers
naar de webshop
Heb je nog vragen, dan horen we dat graag. Neem contact op via het contactformulier of bel naar 06 13727823 (na 19.00 uur)


Mindfulness voor kinderen

Waarom Mindfulness voor kinderen? 

De kinderen van deze tijd hebben het vaak erg druk. Naar school, sporten, soms een papa en een mama in een ander huis, vriendjes, televisie en computer…… 

Als je dan ook nog eens wat gevoeliger bent voor alle prikkels om je heen, dan heb je als kind een probleem. Kinderen kunnen al op jonge leeftijd ervaren dat hun hoofd ‘vol’ zit. 

Voor kinderen die ziek zijn biedt dit boek meerdere handvaten om zich te ontspannen en zich weer even lekker kind te voelen. 

Samen met Clowntje Kriebel leren de kinderen 10 Mindfulness oefeningen. Door deze oefeningen leren ze om de rust in zichzelf te ontdekken. Dit geeft ontspanning, daardoor komt het kind beter in zijn of haar vel te zitten en zal het concentratievermogen verbeteren. 

De doelen:

 • Herkennen van eigen emoties en gedachten en hier op een fijne manier mee om leren gaan.      
 • Het herkennen van emoties van anderen en hier empathisch op leren te reageren. 
 • Leren omgaan met (hoog) gevoeligheid.   
 • Leren ontspannen. 
 • Bewust worden van eigen kwaliteiten en hierdoor het zelfvertrouwen te stimuleren. 

 De resultaten: 

 • Het zelfbeeld van de kinderen wordt versterkt. 
 • Beter omgaan met pieker-gedachten.  
 • Een betere concentratie door de aangereikte handvaten. 

De doelgroep: kinderen van 6 tot 12 jaar

Lesboek en werkboek € 70,-
Los werkboek € 6,50


Faalangst reductietraining

Kinderen die een perfectionistische instelling hebben, ervaren dat ze de lat voor zichzelf te hoog leggen. Hierdoor kan faalangst ontstaan. Elk kind kan faalangst ontwikkelen. Bang om te mislukken of om niet te voldoen aan verwachtingen van anderen zoals: ouders, vriendjes en leerkrachten. Faalangst kenmerkt zich door een negatief zelfbeeld, vaak door negatieve gedachten over het eigen kunnen. Hierdoor worden kinderen gespannen en zijn ze veel bezig om beter te presteren. Als gevolg hiervan kunnen lichamelijke klachten ontstaan, zoals hoofdpijn, buikpijn of het krijgen van een black-out.

De doelen en resultaten, de kinderen:

 •  Zijn zich bewust van hun talenten en kwaliteiten en hebben hierdoor een gezond zelfbeeld. 
 • Hebben vertrouwen in eigen kunnen en mogelijkheden. 
 • Zijn zich bewust van hun negatieve gedachten en kunnen zichzelf een peptalk geven. 
 • Hierdoor ondersteunen ze zichzelf op een positieve manier.
 • Kunnen hun grenzen aangeven en respecteren de grenzen van anderen. 
 • Ervaren dat ze goed zijn zoals ze zijn en hebben respect voor hun authenticiteit.

 De doelgroep: kinderen van het primair onderwijs.

Lesboek en werkboek € 90,-
Los werkboek € 6,50


Emotionele ontwikkeling

In het boekje, ‘Clowntje Kriebel wil wat anders’, maken de kinderen kennis met de zes basisemoties. In het verhaal probeert Clowntje Kriebel uit of hij iets anders kan worden dan clown in het circus. De emoties die Clowntje Kriebel laat zien zijn voor kinderen erg herkenbaar . Samen met hem beleven de kinderen de mooiste avonturen en leren ze de basis emoties kennen. Door de oefeningen in dit werkboek leren de kinderen beter met hun emoties omgaan en kunnen ze beter vertellen wat ze voelen. Daardoor komen ze beter in hun vel te zitten en worden ze vrolijker, net als Clowntje Kriebel. 

De doelen en resultaten: 

 • Emotionele ontwikkeling. 
 • Beter eigen emoties aanvoelen en  verwerken.  
 • Hulp kunnen vragen.
 • Stimuleren empathisch vermogen. 
 • Verwoorden van emoties.   

De doelgroep: kinderen van 2 tot 8 jaar

Lesboek, werkboek, doeboek, 6 A3 praatplaten en 6 A4 pictogrammen € 120,-
Los werkboek € 6,50

Leren samen spelen

Doelen: 

Jonge kinderen vertonen nog egocentrisch gedrag. Het is een hele uitdaging om deze kinderen te begeleiden in hun groei tot een sociaal en zelfstandig wezen. Als kinderen achterblijven in hun sociale ontwikkeling kunnen ze het volgende gedrag vertonen:

 • Kinderen spelen veel alleen.
 • Kinderen maken vaak ruzie.
 • Kinderen kunnen zich slecht verweren.
 • Kinderen passen zich te veel aan. Kinderen hebben een laag zelfbeeld. 
 • Kinderen spelen vaak met jongere of oudere kinderen.
 • Kinderen geven andere kinderen de schuld.
 • Kinderen doen zich groter voor dan het is.

 Resultaat; De kinderen: 

 • Kunnen samenspelen.
 • Hebben een gezond zelfbeeld en zijn daardoor weerbaar.
 • Nemen initiatief tot contact.
 • Kunnen afspraken maken en een compromis sluiten. 
 • Spelen met leeftijdgenootjes 
 • Geven hun grenzen aan en respecteren de grenzen van anderen. 
 • Zijn in staat om een ruzie zelf op te lossen 

De doelgroep: kinderen van 4 tot 12 jaar

Extra lesmateriaal:

10 platen van Clowntje Kriebel en zijn vriendjes, A4-formaat, gewenst en geweest gedrag.

Lesboek en werkboek € 90,-
Los werkboek € 6,50


Extra lesmateriaal, diverse kaarten sets:

Complimenten-kaarten

Peptalk-kaarten

Zeedier-kaarten

Kaartenset 48 stuks:

Iedere dag een complimentje met Clowntje Kriebel

Kaartenset 60 stuks:

Sterk-praat-zinnen met Clowntje Kriebel

Kaartenset 20 stuks:

De krachtige zeedieren van Anemoon


Pictogrammen van Clowntje Kriebel


Pictogrammen set: Dagritme  

Pictogrammen set: De dagen van week

Deze 22 pictogrammen maken op een eenvoudige manier de dagindeling voor kinderen visueel en duidelijk.


Kinderen leren de dagen van de week kennen met deze leuke pictogrammen-set.

Pictogrammen set: Jaarfeesten

Pictogrammen set: De maanden van het jaar

Alle Jaarfeesten visueel met deze set van 10 jaarfeesten van Clowntje Kriebel.

Het jaar rond met deze set pictogrammen van alle maanden van het jaar. 
Chill, relax en ontwikkel met Lotus en George

SoVa training voor (pre)pubers 

Pubers die een kritische instelling hebben, ervaren dat ze de lat voor zichzelf te hoog leggen. Hierdoor kan frustratie ontstaan. Bang om te mislukken of om niet te voldoen aan verwachtingen van anderen zoals: ouders, vriendjes en leerkrachten. Een vastgelopen (pre)puber kenmerkt zich door een negatief zelfbeeld, vaak door negatieve gedachten over het eigen kunnen. Hierdoor worden kinderen gespannen en ze zijn veel bezig om beter te presteren. Als gevolg hiervan kunnen lichamelijke klachten ontstaan, zoals hoofdpijn, buikpijn of het krijgen van een black-out. 

De doelen en resultaten; de kinderen: 

 • Zijn zich bewust van hun talenten en kwaliteiten en hebben hierdoor een gezond zelfbeeld.  
 • Hebben vertrouwen in eigen kunnen en mogelijkheden. 
 • Zijn zich bewust van hun negatieve gedachten en kunnen zichzelf een peptalk geven. Hierdoor ondersteunen ze zichzelf op een positieve manier. 
 • Kunnen hun grenzen aangeven en respecteren de grenzen van anderen. 
 • Ervaren dat ze goed zijn zoals ze zijn en hebben respect voor hun authenticiteit. 
 • Beter omgaan met piekergedachten. 
 • Herkennen van eigen emoties en gedachten en hier op een fijne manier mee om leren gaan.  
 • Een betere concentratie door de aangereikte handvaten.       

De doelgroep: kinderen van 10 tot en met 16 jaar

Set bestaande uit: Lesboek, pictogrammen en kaartset € 150,-De prijzen voor de lesdagen zijn per persoon (minimaal 6 deelnemers) 

 

Mindfulness  

Twee dagen

€ 250,-  

Faalangst reductie  

Hele dag  

€ 175,-  

Emotionele ontwikkeling  

Twee dagen

€ 250,-  

Leren samen spelen  

Hele dag  

€ 175,-  

SoVa training voor (pre)pubers 

Twee dagen

€ 250,-

 Hoog gevoeligheid bij kinderen  

 

Twee dagen 

€ 250,-


Lesmateriaal overzicht van de leerlijn: Ik kan Het Zelf!

Clowntje Kriebel heeft het druk, mindfulness
Lesboek en werkboek € 70,-
Los werkboek € 6,50

Clowntje Kriebel wil wat anders, emotionele ontwikkeling
Lesboek, werkboek, doeboek, 6 A3 praatplaten en 6 A4 pictogrammen € 120,-
Los werkboek € 6,50

Clowntje Kriebel leert samenspelen
Lesboek en werkboek € 90,-
Los werkboek € 6,50

Hoe Anemoon haar zelfvertrouwen terug kreeg, faalangst reductie training
Lesboek en werkboek € 90,-
Los werkboek € 6,50

Ontwikkel met Lotus en George, SoVa training voor (pre)pubers

Set bestaande uit: Lesboek, pictogrammen en kaartset € 150,- 


De cursus omgaan met hooggevoeligheid bij kinderen, start voorjaar 2020

prijzen zijn per persoon (minimaal 6 deelnemers) 

 


Contact

Klik hier om het contactformulier te openen

  

Hoe u ons kunt vinden

Onze interactieve kaart helpt u onze locatie te vinden